Fjellhug

Hovedsida  Komande turar  Ruteskildringar  Utstyr Diskusjonsforum  Turboka  Bli medlem  Fjellhugboka  Fjellvetreglane  Lenker


Tur til: Kajakktrening 02.04.2009


På denne aktiviteten møtte berre 3 personer. Noko av årsaka til dårlig frammøte skuldast nok at revy-gjengen hadde generalprøve denne kvelden. I tillegg var det noko kort varsel, men denne aktiviteten måtte takast før bassenget blei tømd.


Uansett, så var dette svært fruktbart for dei som møtte, med 2 stk som klarte eskimorulla etter mykje strev.